NLPt

NLPt

Neuro Linguïstisch Programmeren is een set van helpende uitgangspunten, interventies en technieken om tot zelfinzicht en verandering te komen. De ingrediënten zijn gemodelleerd (ofwel ‘afgekeken’) van de beroemde therapeuten Milton Erickson (hypnose), Frits Perls (gestalt) en Virginia Satir (systeemtherapie).

Binnen Commucare bied ik Neuro Linguïstische Psychotherapie (NLPt) aan, de therapeutische verdieping en uitbreiding van NLP. Het is een kortdurende, oplossingsgerichte vorm. We brengen in kaart hoe je huidige situatie is, waar je heen wil en wat je hindernissen zijn. Vervolgens kiezen we samen een manier om de hindernissen weg te nemen en hulpbronnen toe te voegen. Zo beweeg je steeds meer richting je doel. Als je vaststelt dat je daar bent, dan ronden we af. De nadruk van NLPt ligt van oudsher op de the mind, maar er is ook aandacht voor het lichaam, de emoties, (automatische) patronen in het gedrag, de sociale omgeving en eventueel spirituele aspecten. Alles heeft invloed op elkaar en we pakken dat op een holistische manier aan.

Veel problemen kunnen we oplossen door het stellen van de juiste vragen en het vinden van antwoorden. Een probleem is vaak een concept in je hoofd. De taal van je mind en de taal die je spreekt hebben invloed op elkaar. Zo is het mogelijk om via het gesprek de gewenste situatie te creëren. Er is daarbij altijd veel aandacht voor onbewuste processen.

NLPt kun je inzetten om:

Renate Janssen - Psycholoog

Scroll naar boven